Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Czasopisma

Management
W czasopiśmie "Management" publikowane są oryginalne prace przedstawiające teoretyczny i empiryczny dorobek z zakresu nowoczesnego zarządzania dotyczące: zarządzania strategicznego, marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i innowacyjności pracowników, finansami, produkcją i środowiskiem. Publikowane prace prezentują również nowe zastosowaniatechnologii informacyjnych w zarządzaniu.
Periodyk ukazuje się od 1997 roku. W ciągu roku wydawane są 2 numery w języku angielskim.

Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

http://www.wez.uz.zgora.pl/wydawnictwo_management.html

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY